• El-Kelimeh, Kelimeh, Islamske knjige

BlogPogledaj sve

Razlozi skretanja naše omladine sa Pravog puta

Šta se to dešava sa našim mladim generacijama? Zašto se naša omladina kvari? Zašto ljudi ostavljaju jasan Pravi put?

Kontradikcija po pitanju stvaranja kosmosa

Zabluda: Kur’an na nekoliko mjesta kaže da su nebesa i Zemlja stvoreni za 6 dana, ali u suri Fussilet stoji da su nebesa i Zemlja stvoreni za 8 dana. Zar to nije kontradikcija?

Zbog čega Allah ne šalje meleke kao poslanike?

Uzvišeni Allah ne šalje ljudima meleke kao poslanike, jer je priroda meleka različita od pri­rode čovjeka i uspostavljanje kontakta između ljudi i meleka nije lahka stvar.